Centrumet för lantarkitektur

Syftet med centret för landsarkitektur är att framhäva och värdera estniska landsbyggnader och landskap genom olika aktiviteter. Därför undersöker vi landsarkitektur, arrangerar utbildningar och erbjuder rådgivning till ägare av gamla hus.

Det främsta målet med vårt vetenskapliga arbete är att kartlägga och beskriva unika tröskhus inom världens gårdsarkitektur. Men vi lägger inte märke till endast enstaka byggnader, utan till bevarande av traditionella bylandskap som helhet, genom att betrakta förändringarna som kommit till på grund av mänsklig agerande eller icke-agerande. Bilden som då skapas av lokala särdrag hjälper till att bevara det estniska bylandskapets mångfald och lokala särdrag. En viktig del av vårt vetenskapliga arbete är naturligtvis även att vetenskapligt undersöka de byggnader som kommer att bringas till friluftsmuséet i framtiden och att dela denna information. Då och då behöver man även undersöka de nuvarande museumbyggnaderna – för att få veta om dess tidigare boendes livsstil, bakgrunden till deras beslut och annat spännande.

På utbildningar, informationsdagar och seminarier tar vi upp olika renoveringsteman, presenterar traditionella byggnadsmaterial och –knep samt hur man tillämpar dem idag. Under dagarna för traditionella gamla landshus kan husägare dela sina egna erfareneheter som de fått under sina egna utförda arbeten. Centrets forskare ger även personliga råd till husägare.

Mer information: på engelska, på ryska.