Tee oma üritus

Eesti Vabaõhumuuseum on ainulaadne küla Eestimaa pealinnas, mis ootab teid mitte ainult mõnusale jalutuskäigule, vaid pakub ka võimalust mitmesuguste ürituste korraldamiseks. Traditsioonilise talurahva-arhitektuuri keskele sobivad nii meeldejäävad peresündmused ja meeleolukad üritused, kui ka seminarid ja konverentsid. Oma ürituse saad korraldada nii Kolu kõrtsis, setu talus, peipsivene majas, Kuie koolis, Sutlepa kabelis, kiigeplatsil, külaväljakul kui talu hoovides.

 

Ideesahver sündmuste korraldamiseks:

 

Meie pakutavad ideed on vaid abiks valikute tegemisel. Lähtume programmi koostamisel alati eelkõige Teie soovidest!

Täpsem info:
Katrin Pihlapuu
katrin.pihlapuu@evm.ee või yritus@evm.ee
654 9109 ja 53 442 675

 

Tüüptingimused SA Eesti Vabaõhumuuseumi teenuste tellimiseks:

 

1. SA Eesti Vabaõhumuuseumi teenuste tellimiseks teavitab klient oma soovist SA Eesti Vabaõhumuuseumi töötajat.

2. Klient saab teha hinnapäringu SA Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehel või esitada tellimuse telefoni teel.

3. SA Eesti Vabaõhumuuseumi poolt kliendile saadetud pakkumine sisaldab teenuste kirjeldust, hinda ja vajadusel pakkumise kehtivusaega.

4. Pakkumine kehtib ühtse tervikuna ja kui kliendil on soov pakkumise andmeid muuta jätab SA Eesti Vabaõhumuuseum endale õiguse esitada uus, korrigeeritud pakkumine.

5. SA Eesti Vabaõhumuuseumi poolt esitatud kalkulatsioon hõlmab toitu, toidu serveerimiseks vajalikke nõusid, söögiriistasid, serveerimisvahendeid ning nõude- ja laualinade tellimuse järgset puhastust.

6. Jookide kogused on kalkulatsioonis märgitud arvestuslikult, lähtudes tellimuses nimetatud inimeste arvust ja peo kestvusest.

7. Jookide hind sisaldab serveerimiseks vajalike klaaside ja selleks vajaminevate nõude kasutamist ja nõudepesu.

8. Jookide eest tasutakse vastavalt tegelikule tarbimisele, arves kajastuvad kõik avatud pudelid.

9. Juhul kui pakutakse kliendi jooke, kehtib klaaside puhul rendihind.

10. Oma joogi tarbimimisel tellitud üritusel, ilma eelneva kokkuleppeta SA Eesti Vabaõhumuuseumi esindajaga, on SA Eesti Vabaõhumuuseumil õigus rakendada leppetrahvi, kuni 200,00 eurot.

11. Kliendi soovil pakib SA Eesti Vabaõhumuuseum ürituse järgselt, ürituselt järele jäänud toidu kaasa. SA Eesti Vabaõhumuuseum ei vastuta, piiratud realiseerimisaja tõttu, kliendi poolt peolt kaasa viidud toidu kvaliteedi eest.

12. Pretensioone SA Eesti Vabaõhumuuseumi teenuste kohta esitab klient 2 tööpäeva jooksul pärast ürituse toimumist. Hilisemad pretensioonid rahuldatakse võimaluse korral.

13. Tellitud teenuste mittesobivuse korral tuleb SA Eesti Vabaõhumuuseumi kontakti viivitamatult teavitada. Vastasel korral on SA Eesti Vabaõhumuuseumil tellitud teenuse eest õigus nõuda vastavalt tellimuse 100% maksumus.

14. Tellimuses märgitud osalejate arvu võib klient muuta kuni 7 tööpäeva enne ürituse toimumist. Sellele vastavalt korrigeerib SA Eesti Vabaõhumuuseumi teenuste, mida on veel võimalik muuta, mahtu. Hilisemaid pretensioone aksepteeritakse vaid võimaluse korral või eelneva kokkuleppe alusel.

15. Kinnitatud üritusest äraütlemisel 3-7 päeva enne ürituse toimumist on SA Eesti Vabaõhumuuseumil õigus rakendada leppetrahv, mille suurus on 50% tellimuse maksumusest. Kinnitatud üritusest äraütlemisel 1-2 päeva enne ürituse toimumist on SA Eesti Vabaõhumuuseumil õigus rakendada leppetrahv, mille suurus on 100% tellimuse maksumusest.

16. Pakkumise alusel esitatakse tellijale pärast tellimuse täitmist arve, mille tellija tasub vastavalt kokkuleppele kas pangaülekandega või kohapeal. Tellimuse mitteõigeaegsel tasumisel on SA Eesti Vabaõhumuuseumi õigus rakendada leppetrahvi, mille suurus on kuni 50% tellimuse maksumusest.