Lõimumist ja keeleõpet toetavad programmid

Eesti Vabaõhumuuseum on juba aastaid tegelenud erinevate lõimumist ja keeleõpet toetavate tegevustega. Oleme välja töötanud spetsiaalsed muuseumitunnid, mis aitavad hästi kohaneda Eesti praeguse eluga, rohkem teada saada vanade eestlaste elu-olust ning õppida uusi eestikeelseid sõnu ja väljendeid. Erineva tasemega keeleõppijatele on meil mitmesuguse raskusastmega programmid, et kasutegur ikka piisavalt suur oleks. Meie muuseumitunnid sisaldavad mitmeid erinevaid aktiivseid tegevusi ning need aitavad uusi teadmisi kergemini omandada. Lisaks siin väljatoodud programmidele on võimalik tellida slaavi rahvakalendrit tutvustavaid muuseumitunde.

 

Lisainfo ja registreerumine Einike Sooväli

Einike.soovali@evm.ee

Tel. +372 5675 4309