Loeng taluelamute kliimaadaptiivsetest lahendustest

  • Eelnev registreerumine tagab tasuta sissepääsu!

[ENG BELOW]

12.09.19
Kell 09.30-12.00
Setu talu laut


Susanne Brorsoni* loeng "Baltimaade vernakulaar arhitektuur - traditsiooniliste taluelamute kliimaadaptiivsed lahendused Baltimere piirkonnas ja nende tänapäevased kasutusvõimalused"

Traditsioonilised taluelamud esindavad pika aja vältel välja kujunenud eriomaseid arhitektuurseid lahendusi, mis ühest küljest vastavad põllumajandusest tulenevatele praktilistele nõudmistele, kuid teisest küljest arvestavad piirkonna klimaatiliste tingimustega. Susanne Brorson on uurinud kliimaadaptiivseid arhitektuurseid lahendusi, võttes arvesse ruumide hooajalist kasutust, traditsiooniliste materjalide eripära, ruumijaotust, hoonete paigutust maastikul jne. Uurimistöö eesmärgiks on tuvastada energiasäästlikke ja keskkonnasõbralikke lahendusi, mida oleks võimalik kasutada ka tänapäeval nii maal kui linnas, nii vanade hoonete taastamisel kui uute rajamisel. Loengus selgitatakse, mis on kliimaadaptiivne disainilahendus, ning tuuakse näiteid peamiselt Saksamaalt ja Rootsist.

Loeng leiab aset Eesti Vabaõhumuuseumi Setu talus (varu kassast sinna jõudmiseks 10 minutit)!
Loeng toimub inglise keeles!
Vajalik on eelnev registreerumine kuni 11.09. SIIN: https://forms.gle/mnb9m7LCtJyD64V77. Registreerumine tagab tasuta sissepääsu loengule!

Kontakt ja lisainfo:
Rasmus Kask
rasmus@evm.ee
tel. 502 4265
---
Susanne Brorson´s lecture "Baltic Vernacular – climate - responsive design principles of traditional farmsteads in the Baltic Sea area and their possible application today"

Venue: Setu barn (Estonian Open Air Museum)
Language: English
Registration open until 11th of Sept HERE: https://forms.gle/mnb9m7LCtJyD64V77. Registration guarantees free entry to the lecture!

---
*Susanne Brorson, born 1979 in Stralsund, is an architect and researcher based in Berlin and the Baltic island of Rügen. She graduated from Bauhaus - University in Weimar, having also studied at the University of the Arts in Berlin and Politecnico in Milan. Susanne is co-founder of the architectural practice Brorson + Bookhagen and currently assistant professor at the Brandenburg Technical University at the chair of building typologies and spatial design.

Her research focuses on climate-responsive design principles of vernacular farmsteads and settlements within the Baltic Sea area and is exploring their possible application today in contemporary new housing.