Paljurahvuselise Eesti keskus

Eesti Vabaõhumuuseumi Paljurahvuselise Eesti keskus tegeleb Eestis elavate erinevate vähemusrahvuste kultuuri, ajaloo ja kunsti tutvustamisega.

Kui senini oleme tutvustanud ainult Eesti taluarhitektuuri, siis seoses setu talu ja peipsivene maja avamisega 2015. aasta mais on Eesti Vabaõhumuuseumis võimalik näha ka kahe väga omanäolise rahvakillu arhitektuuri. Paljurahvuselise Eesti keskus asubki kahes uues majapidamises: Kallaste linnast pärit vanausulise Petšonkini majas ja suures, Lõkova külast pärit setu põlistalus. Setu talu juurde kuulub ka suur kivilaut, mis on kohandatud näituse-, peo- ja seminariruumiks.

Paljurahvuselise Eesti keskuses tähistatakse vana kalendri tähtpäevi, korraldatakse erinevaid kultuure tutvustavaid teemapäevi, õpitubasid, laatasid jne. Kõikide Eestis elavate erinevate rahvaste kultuuriseltsid on vägagi oodatud meie juurde oma üritusi korraldama.

 

Küsimuste korral võta julgesti ühendust keskuse juhataja Einike Sooväliga tel: +372 6549 125 või einike@evm.ee.

 

18. mail 2016 tunnustas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) Paljurahvuselise Eesti keskuse loomist kahe auhinnaga: arenduspreemiaga kategoorias „Eestis elavate erinevate rahvuste kultuuride tutvustamine ja kultuuritraditsioonide säilitamine“ ja grand prix ehk olulisima lõimumisvaldkonna arenduse preemiaga.