Vanad teadusartiklid

Sellelt lehelt leiate ajakirjade Uus Talu ja Põllumees ning ajalehe Maa Hääl vanu teadusartikleid aastatest 1925-1939.

15-20 hektarilise talu elumaja. Uus Talu, 1926 (lk 125-127).

Ajakohasest wäiketalu elamust. Uus Talu, 1930 (lk 385-387).

Akende klaasimisest. Uus Talu, 1935 (lk 110).

Betoonkiwide walmistamine. Põllumees, 1927 (lk 185-190).

Betoonkiwidest talu elumaja. Põllumees, 1927 (lk 488-490).

Ehitused 15-20 hekt. talule. Uus Talu, 1927 (lk 574-578).

Elumaja põrandatest. Uus Talu, 1925 (lk 415-416).

Hoonete välisest värvimisest. Uus Talu, 1933 (lk 235-237).

Hoonete värvimisest. Uus Talu, 1928 (lk 346).

Kahepoolega aken. Uus Talu, 1926 (lk 357-358).

Kas on wõimalik endist mõisa küüni ümberehitada nägusaks seltsimajaks? Uus Talu, 1926 (lk 529).

Katuste värvimisest. Uus Talu, 1928 (lk 402, 404).

Katustest. Uus Talu, 1930 (lk 301-302).

Kestwam on odawam. Põllumees, 1927 (lk 181-182).

Kivi- ja puuseinte ning lagede krohvimisest. Uus Talu, 1935 (lk 224-230).

Koosehitus 5-8 hekt. talule. Uus Talu, 1928 (lk 72).

Kresolaat - odaw abinõu puu kõdunemise wastu. Uus Talu, 1926 (lk 293-294).

Kuidas hoida ära, et uues elumajas aknad wett ei jookseks. Uus Talu, 1930 (lk 536).

Kuidas ja millega krohvida hooneid? Uus Talu, 1928 (lk 119).

Kuidas majaseent häwitada saab. Põllumees, 1927 (lk 535).

Kuidas taludes betoon-tööstust organiseerida. Põllumees, 1927 (lk 254-256).

Kuidas tehakse saviehituste alusmüür? Uus Talu, 1928 (lk 122).

Kuidas valmistatakse veekindlat betooni. Uus Talu, 1930 (lk 162-164).

Kütmisest ja ahjudest. Uus Talu, 1935 (lk 417-421).

Kütmisest. Uus Talu, 1935 (lk 464-467).

Maatööliste elamud kindla plaani järgi. Maa Hääl, 02.02.1939.

Missugune peab olema hää pliit. Uus Talu, 1930 (lk 4343-435).

Märkusi betoonist ehitamise puhul. Uus Talu, 1930 (lk 436).

Näpunäiteid betooni kohta. Uus Talu, 1926 (lk 352-356).

Odaw ja wastupidaw sawiseinte krohw. Uus Talu, 1933 (lk 204-206).

Otstarbekohane ehituspuude raiumise aeg ja puumaterjali alalhoidmine. Põllumees, 1927 (lk 580).

Paas aia- ja õueteede katteks. Uus Talu, 1935 (lk 369-372).

Puumaja vooderdamisest. Uus Talu, 1928 (lk 71).

Puumaterjalide valmistamisest koduseks otstarbeks. Uus Talu, 1929 (lk 23-25).

Sawiehitused wääriwad enam tähelepanu. Uus Talu, 1933 (lk 96-97).

Saviehitustest üldiselt. Uus Talu, 1928 (lk 73-74). 

Sawiseinad. Uus Talu, 1933 (lk 127-129).

Saviseinte tegemine. Uus Talu, 1928 (lk 299-301).

Savist välisseinte krohvimisest ja värvimisest. Uus Talu, 1929 (lk 321).

Talu viljapuuaia korrastamisest. Uus Talu, 1935 (lk 373-378).

Taluõue korraldamisest ja hoonete asetamisest. Uus Talu, 1935 (lk 255-258).

Trepid. Otsetrepp keerdastmetega, Uus Talu, 1926 (lk 32).

Trepid. Uus Talu, 1927 (lk 32-33).

Wäiketalu elumaja. Uus Talu, 1925 (lk 29-32).

Ühepoolega uksed. Uus Talu, 1926 (lk 406).

Ümmarguste ahjude ehitamisest. Uus Talu, 1935 (lk 263-266).