Kolhoosi korterelamu

2019 maikuus transporditi Lõuna-Eestist Räbi külast Tallinnasse Eesti Vabaõhumuuseumisse silikaattellistest korterelamu. Transpordiks lahtivõetud majakarp on nüüdseks edukalt uues asupaigas taas püstitatud. Majakarbi valmimisele muuseumis järgneb nelja kolmetoalise korteri väljaehitamine, sisustamine ning temaatilise näituse loomine keldrikorrusele. Külastajatele avatakse eksponaathoone 2021. aasta mais. 

Silikaattellistest korterelamu tükeldamine transpordiks, selle vedu ligi 200 kilomeetri kaugusele ning uues asupaigas taas ülesehitamine on Eestis erakordne ettevõtmine. 

 

Mis hakkab uues eksponaathoones olema?

Muuseumisse ületoodud 4-korteriline kolhoosimaja on ehitatud 1963-1964 tüüpprojekti nr 61 järgi (arhitekt Boris Mirov) Valga rajooni Järvesalu kolhoosi Räbi küla Sookuru lauda töötajatele. Sarnaseid tüüpprojekti järgi valminud kolhoosiaegseid elamuid kohtab kõikjal üle Eesti.

Kortermaja nelja kolmetoalise korteri abil saab aimu maainimeste argielust 1960., 1970., 1990. ning 2010. aastatel. Näeme, kuidas kolhoosimajad on ajas muutunud – prestiižikast linlikust eluasemest (ääremaal asuvaks) läbikäiguhooviks ning väheväärtustatud elamispinnast taas kaasaegseks moodsaks koduks.

Kortermaja keldris on ajastulist tausta avav näitus, mis tutvustab Eesti maaelu sõlmküsimusi kolhooside asutamisest tänapäevani. Meeleolukas tegevus- ja haridusala pakub avastamisrõõmu lastele. Hoone juurde kuulub ka saun-garaaž-kuur ning korterielanike peenramaa.

 

 

Miks just nõukogudeaegne kortermaja?

Vabaõhumuuseumi ülesandeks on näidata võimalikult terviklikku pilti Eesti taluarhitektuurist, maaelust ja selle arengust läbi aja. Nõukogude aeg tõi kaasa talumaade võõrandamise, kollektiviseerimise ja ühismajandite loomise. Koos sellega jõudis maale ka täielikult uus, linnalik elamutüüp, mida kohtab me maastikel sageli tänapäevalgi.

Elamuehituse planeerimise ja keskuskülade loomisega hakati maapiirkondades aktiivselt tegelema alates 1950. aastate lõpust. Arhitektide ülesandeks sai luua tüüpprojekte, mille alusel püstitati esialgu väiksemaid 4-korterilisi telliselamuid, hiljem suuremaid betoonplokkidest maju kohalikele spetsialistidele ning ühismajandite töölistele.

 

Loengusari „Nõukogude argielu“

Kutsume osa saama nõukogude aja argielu tutvustavast loengusarjast, mis avab tolleaegse maainimese argikultuuri olemust – tema töid, eluolu ja maailmavaadet. Loengusari teeb sissejuhatuse nõukogude argielu kajastamisele ja nelja korteriga kolhoosimaja avamisele Eesti Vabaõhumuuseumis.

Loengupäevad ja teemad detsember 2020 - aprill 2021:

12. detsembril "Nõukogude põllumajandus ja kolhoosnik" (lektorid Ellen Pärn ja Indrek Jääts) 

20. märtsil „Nõukogude mees“  (lektorid Toomas Hiio ja Nõmme Vanameeste klubi esindajad)

3. aprillil „Nõukogude naine“ (lektorid Fideelia-Signe Roots ja Age-Li Liivak)

17. aprillil „Nõukogudeaegne toidukultuur“ (lektorid Anu Kannike ja Ester Bardone)

15. mail „Nõukogude laps“ (lektorid Helena Grauberg ja Veronika Varik)

 

"Linnast maale: reis kolhoosiaega"

2019. aasta sügisest kuni 2020. aasta kevadeni toimus Eesti Vabaõhumuuseumi ja Looduse Omnibussi koostöös kuus avastusretke Eesti maapiirkondadesse, mis tutvustavad ajaloo- ja ehituskunstihuvilistele nõukogudeaegset maa-arhitektuuri ja eluolu. Väljasõitudel näeme nii ainulaadseid arhitektuuripärleid kui ka tüüpprojektide järgi valminud ehitisi, mis ilmestavad nõukogude loosungit erinevuste kaotamisest maa ja linna vahel. Bussireisid on osaks Eesti Vabaõhumuuseumi uue eksponaathoone – 1964. aastal ehitatud kolhoosi kortermaja – avamiseks valmistumisel.

 

Valik meediakajastusi

Vabaõhumuuseumi kolhoosimaja seinad kaetakse ajaloolise tapeediga. Ringvaade 28. oktoober 2020

Vabaõhumuuseumisse rajatav nõukogudeaegne kolhoosihoone pidas sarikapidu kultuur.err.ee 30. juuni 2019

Lahtivõetud elumaja rändab koormate kaupa pealinna Lõuna-Eesti Postimees 25. aprill 2019

Nõukogudeaegne telliskivihoone jõuab Paluperast vabaõhumuuseumisse www.err.ee 22.11.2018

Valgamaa kortermaja viiakse pealinna Lõuna-Eesti Postimees 12.10.2018

 

 

Meie toetajad ja koostööpartnerid