Osalemistingimused

1.    KORRALDAJA

Eesti Vabaõhumuuseum SA
Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn
Tel: 6549 100
www.evm.ee

 

2.    AEG JA KOHT
Aeg: 18. september 2016
Koht: Eesti Vabaõhumuuseum
Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn
Laada ülespanek: 18.september 2016 7.30 – 9.30
Laat avatud: 18.september 2016 10.00 – 16.00
Laada kokkupanek: 18.september 2016 kell 16.00 – 20.00

 

3.    KES ON OODATUD KAUPLEMA?
Laada kaupmeesteks võivad olla kõik, kelle poolt pakutav on ehe ja eestimaine. Laadakaubaks on:

·         eestimaine toidukaup - puu- ja köögiviljad, leib, liha ja kalatooted, teraviljatooted, mesi, alkohol, maiustused

·         rahvuslikus laadis käsitöö, nt villane ja linane tekstiil, punutised, vaibad, sepised, puutöö jne

·         traditisoonilise ehituse või elulaadiga seotud tegevused ja kaubad

·         muu eestimaine talukaup või kodumaiste väiketootjate originaaltooted 

Tähelepanu! Muuseumil on õigus mittesobivat kaupa laadale mitte lasta või see laadalt kõrvaldada.

 

4.    OSAVÕTUMAKS
Laadal osalemine on TASUTA. Osalejatele tagatakse 3x3 m laadaplats oma laua kasutamise ja varjualuse püstitamise võimalusega. Soovi korral on võimalik kasutada Eesti Vabaõhumuuseumi laadalauda (tasuta), mille vajaduse palume täpsustada registreerimisvormis. Elektri kasutamise eest oleme kehtestanud teenustasu 5 eurot, mille saab tasuda ürituse päeval muuseumi kassasse. Muuseum garanteerib laadalauad ja elektri kasutamise võimaluse ainult õigel ajal registreerunud kauplejatele.

 

5.    LAADALE REGISTREERUMINE
Registreeruda saab Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehel www.evm.ee, täites veebipõhise registreerimisvormi. Registreerimine jõustub, kui saatja e-mailile on saabunud korraldajapoone kinnitus. Lisainfo vivian@evm.ee või telefonidel 6 549 113 ja 56 636 791. Viimane registreerumise kuupäev on 12.september 2016 k.a. Hilinejaid jutule ei võeta!

Registreerumine on ühtlasi kinnituseks, et kaupmees nõustub osavõtu reeglitega ja kohustub neid täitma. 

 

6.    KAUPMEHEKAART
Laadale registreerunu saab 3 kaupmehekaarti/rinnasilti tasuta.
Kaupmehekaarte on kaupmehel võimalik täiendavalt tellida lisatasu eest. Kaupmehekaart annab õiguse siseneda muuseumi territooriumile laada ülespaneku, kokkupaneku ja laada töö ajal. Kaupmehekaardi edasiandmine teistele isikutele on keelatud. Kaupmehe kaardi(d) saab kätte laadapäeva hommikul.

 

7.    MUUDATUSTE TEGEMINE REGISTREERIMISLEHEL
Kaupmees on kohustatud koheselt teavitama korraldajat, kui tema registreerumisel esitatud andmetes tekib muudatusi. Viimane muudatuste tegemise kuupäev on  12.septembe 2016 k.a.

 

8.    REGISTREERIMISE TÜHISTAMINE
Korraldajal on õigus tühistada kaupmehe registreerumine juhul kui:

·         ei ole laadapinda asutud kasutama laada ülespanekuks ettenähtud ajal;

·         ei peeta kinni kaupmehe reeglitest või korraldajaga sõlmitud kokkulepetest.

Kaupmees saab oma algatusel registreerumise tühistada kuni 14.september 2016 k.a.

 

9.    LISATEENUSED
Kaupmehel on võimalik kasutada lisateenuseid korraldajaga kokkuleppel. Kaupmehel on võimalik kasutada lisateenuseid korraldajaga kokkuleppel (elekter väljapaneku kohas). Selleks tuleb oma soov kirja panna registreerimislehel. Korraldaja vaatab need soovid üle, hindab nende teostatavuse, sellega kaasneva lisatöö mahu ja maksumuse ning võtab kaupmehega ühendust. Kui lisateenuse hind on kaupmehele sobiv, lisatakse see tema arvele ja vajalikud lisatööd teostatakse. Lisateenuste soovi esitamise viimane tähtaeg on 12.september 2016. Kõik muud erisoovid ja vajadused palume samuti eelnevalt korraldajatega kooskõlastada!

 

10.    REKLAAM
Kaupmeestel on õigus oma toodete/teenuste reklaamimiseks kasutada infoalust ja lauda.

 

11. KORRALDAJA VASTUTUS
Korraldaja vastutab ürituse üldkorra ja turvalisuse tagamise eest muuseumi territooriumil kogu ürituse ajal. Korraldaja ei vastuta väljapanekute konstruktsioonide, materjalide ning seadmete kahjustamise ja kadumise eest laada toimumise ja laada üles- ning kokkupaneku ajal. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste eest.

Korraldaja ei vastuta kaupmeeste poolt jagatava informatsiooni õigsuse ja sisu eest.

Korraldaja annab kaupmeestele välja müügipileti (vastavalt Haabersti Linnaosa Valitsusest saadud kauplemisloale).

 

12. KAUPMEHE VASTUTUS
Kaupmees kohustub kinni pidama laada siseeeskirjast, mis igale kaupmehele antakse saabumisel ja millega saab eelnevalt tutvuda Eesti Vabaõhumuuseumi koduleheküljel www.evm.ee. Kaupmees on kohustatud laada lõppemisel korraldaja esindajale üle andma korraldaja poolt laada ajaks tema käsutusse antud materjalid ja vahendid samas seisus, kui ta need vastu võttis. Kahjude ilmnemisel on kaupmees kohustatud need korraldajale korvama.

KAUPMEHE KAUP PEAB VASTAMA KÕIGILE KVALITEEDI- JA TERVISENÕUETELE NING KAUPMEES HOOLITSEB VASTAVATE LUBADE OLEMASOLU EEST ISE!

 

13.    VÄÄRAMATU JÕUD
Korraldajal on õigus laat katkestada või edasi lükata, kui see on tingitud vääramatu jõu – sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevuse asjaoludest. Kui vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel ei ole laada korraldamine võimalik, teavitatakse sellest kiiremas korras kaupmeest ja tühistatakse kaupmehe registreerumine.

 

14.    PRETENSIOONID
Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult laada ajal. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.