Osalemistingimused

1.    KORRALDAJA

Eesti Vabaõhumuuseum SA
Vabaõhumuuseumi tee 12, 13521 Tallinn
Tel: 6549 100
www.evm.ee

 

2.    AEG JA KOHT
Aeg: 2. oktoober 2021
Koht: Eesti Vabaõhumuuseum
Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn
Laada ülespanek: 2. oktoober 2021, kell 8.00 – 9.15
Laat avatud: 2. oktoober 2021, kell 10.00 – 15.00
Laada kokkupanek: 2. oktoober 2021, kell 15.00 – 16.00

 

3.    KES ON OODATUD KAUPLEMA?
Ootame kauplema kõiki, kel on pakkuda müügiks kodumaist kala, kalatooteid, köögivilju, peipsi sibulat. Oodatud on ka Peipsimaal ja Setumaal valminud käsitöö.

Tähelepanu! Muuseumil on õigus mittesobivat kaupa laadale mitte lasta või see laadalt kõrvaldada.

 

4.    OSAVÕTUMAKS
Laadal osalemine on TASUTA. Osalejatele tagatakse 3x3 m laadaplats oma laua kasutamise ja varjualuse püstitamise võimalusega. Soovi korral on võimalik kasutada Eesti Vabaõhumuuseumi laadalauda (tasuta), mille vajaduse palume täpsustada registreerimisvormis. Palume registreerimisvormis märkida ka kui vajate elektrit.

 

5.    LAADALE REGISTREERUMINE
Registreeruda saab Eesti Vabaõhumuuseumi kodulehel www.evm.ee, täites veebipõhise registreerimisvormi. Registreerimine jõustub, kui saatja e-mailile on saabunud korraldajapoone kinnitus. Lisainfo einike@evm.ee või telefonil 6 549 125. Viimane registreerumise kuupäev on 27. september 2021 k.a.

Registreerumine on ühtlasi kinnituseks, et kaupmees nõustub osavõtu reeglitega ja kohustub neid täitma. 

 

6.    MUUDATUSTE TEGEMINE REGISTREERIMISLEHEL
Kaupmees on kohustatud koheselt teavitama korraldajat, kui tema registreerumisel esitatud andmetes tekib muudatusi. Viimane muudatuste tegemise kuupäev on 27. september 2021 k.a.

 

7.    REGISTREERIMISE TÜHISTAMINE
Korraldajal on õigus tühistada kaupmehe registreerumine juhul kui:

·         ei ole laadapinda asutud kasutama laada ülespanekuks ettenähtud ajal;

·         ei peeta kinni kaupmehe reeglitest või korraldajaga sõlmitud kokkulepetest.

 

8.    LISATEENUSED

Kaupmehel on võimalik kasutada lisateenuseid korraldajaga kokkuleppel (elekter väljapaneku kohas). Selleks tuleb oma soov kirja panna registreerimislehel. Korraldaja vaatab need soovid üle, hindab nende teostatavuse, sellega kaasneva lisatöö mahu ja maksumuse ning võtab kaupmehega ühendust. Kui lisateenuse hind on kaupmehele sobiv, lisatakse see tema arvele ja vajalikud lisatööd teostatakse. Lisateenuste soovi esitamise viimane tähtaeg on 4. oktoober 2019. Kõik muud erisoovid ja vajadused palume samuti eelnevalt korraldajatega kooskõlastada!

 

9.    REKLAAM
Kaupmeestel on õigus oma toodete/teenuste reklaamimiseks kasutada infoalust ja lauda.

 

10. KORRALDAJA VASTUTUS
Korraldaja vastutab ürituse üldkorra ja turvalisuse tagamise eest muuseumi territooriumil kogu ürituse ajal. Korraldaja ei vastuta väljapanekute konstruktsioonide, materjalide ning seadmete kahjustamise ja kadumise eest laada toimumise ja laada üles- ning kokkupaneku ajal. Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste eest.

Korraldaja ei vastuta kaupmeeste poolt jagatava informatsiooni õigsuse ja sisu eest.

 

11. KAUPMEHE VASTUTUS
Kaupmees kohustub kinni pidama laada siseeeskirjast, mis igale kaupmehele antakse saabumisel ja millega saab eelnevalt tutvuda Eesti Vabaõhumuuseumi koduleheküljel www.evm.ee. Kaupmees on kohustatud laada lõppemisel korraldaja esindajale üle andma korraldaja poolt laada ajaks tema käsutusse antud materjalid ja vahendid samas seisus, kui ta need vastu võttis. Kahjude ilmnemisel on kaupmees kohustatud need korraldajale korvama.

KAUPMEHE KAUP PEAB VASTAMA KÕIGILE KVALITEEDI- JA TERVISENÕUETELE NING KAUPMEES HOOLITSEB VASTAVATE LUBADE OLEMASOLU EEST ISE! LAADAKORRALDAJA EI VASTUTA PAKUTAVA KAUBA EEST.

Kauplema on oodatud vaid terved kauplejad! Oma tervisliku seisundi tõestamiseks tuleb esitada kehtiv vaktsineerimis-, haiguse läbipõdemise või negatiivse COVID-19 testi tõend.

 

12.    VÄÄRAMATU JÕUD
Korraldajal on õigus laat katkestada või edasi lükata, kui see on tingitud vääramatu jõu – sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevuse asjaoludest. Kui vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel ei ole laada korraldamine võimalik, teavitatakse sellest kiiremas korras kaupmeest ja tühistatakse kaupmehe registreerumine.

 

13.    PRETENSIOONID
Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult laada ajal. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

 

14. COVID-19 LEVIKUST TULENEVAD MUUDATUSED

KORRALDAJAL ON ÕIGUS TEHA LAADA KORRALDUSES JA KODUKORRAS MUUDATUSI VASTAVALT COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISEKS KEHTESTATUD REEGLITELE.