Laada kodukord

Kevadlaat Eesti Vabaõhumuuseumis

 LAADA KODUKORD 1. mai 2016

1. Laat toimub setu aida platsil, külavainul ja Rusi talus ning kestab 10.00-16.00.

2. Registreerimine toimub muuseumi peaväravas laadapäeva hommikul kell 7.30-9.30. Peaväravast saavad kaupmehed müügiloa/laadapileti, autoloa. Müügiloaga väljastatakse osalejakaardid (nimesildid), mis tagavad vajadusel ürituse ajal vaba sisse- ja väljapääsu. Osalejakaardile tuleb kirjutada oma nimi ja ettevõtte nimi. Ühe kauplemiskoha kohta arvestatakse kuni 3 inimest, kes pääsevad tasuta sisse!

3. Autoga pääseb muuseumi territooriumile  tagumise värava kaudu. Sissepääs korrektselt täidetud autoloa alusel. Autoga võib laada-alal liigelda kauba laadimiseks  

- hommikul 7.30-9.30
- õhtul 16.00–20.00

4. Kaubelda võib ainult registreerimisel märgitud kaubaga! Kogu kaup peab olema eestimaine, vajadusel on laadakorraldajal õigus kaup müügilt kõrvaldada! Vastavate lubade olemasolu ja kooskõlastuste eest (s.h. alkoholimüügi luba) vastutab kaupleja ise!

5. ÜRITUSE TOIMUMISE AJAL (10.00-16.00) ON MUUSEUMI TERRITOORIUMIL SÕIDUKIGA LIIKLEMINE KEELATUD!!! Sõidukiga muuseumi territooriumil liigeldes tuleb väga täpselt järgida liiklusskeemi ja liikluskorraldajate juhiseid. Peale kauba mahapanekut müügikohta tuleb auto koheselt teisaldada. AUTOLUBA võimaldab parkida ürituse ajal LAADAPARKLAS. Väljaspool laadaparklat on parkimine keelatud!

6. Müügikoha näitab kätte muuseumitöötaja KAUPMEHE REGISTREERIMISLEHE–LAADAPILETI esitamisel.

7. Kaupmees on KOHUSTATUD VIIBIMA LAADAL SELLE LÕPUNI ehk kella 16.00-ni.

 

MUUSEUMI TERRITOORIUMIL TOHIB SUITSETADA AINULT
SELLEKS ETTENÄHTUD JA MÄRGISTATUD KOHTADES!!!

 

MUUSEUMI EKSPOSITSIOONI, SEALHULGAS MUUSEUMI AEDADESSE, TULEB SUHTUDA LUGUPIDAMISEGA NING NENDE KASUTAMINE OMA ESEMETE EKSPONEERIMISEKS VÕI HOIDMISEKS VM ISIKLIKUL OTSTARBEL ON RANGELT KEELATUD!

 

HEAD LAADAÕNNE!