Missioon ja visioon

Missioon: 
Innustame ja õpetame inimesi väärtustama ja vastutustundlikult säilitama maaehituspärandit ning hindama traditsioonilist elulaadi. Aitame kaasa Eesti muuseumide kogude säilitamisele ja digiteerimisele.
 
Visioon: 
Oleme ehedat ja elavat, harivat ja elamuslikku kogemust pakkuv ainulaadse keskkonnaga külastajasõbralik maa-arhitektuurimuuseum. Meie tegevuse kaudu huvituvad inimesed üha enam oma juurtest ning Eesti ainelisest ja vaimsest kultuuripärandist.
 
Juhtlause: 
Ajal on lugu