Missioon ja visioon

Missioon: 
Säilitada ja vahendada kultuuripärandit. Kogume, uurime, ennistame ja digiteerime kultuuriväärtusi. Hoiame ja väärtustame Eesti maa-arhitektuuri. Jagame teadmisi ja toetame pärandihoidlikku elulaadi ning pakume elamusi.
 
Visioon: 
Olla kompetentne ja rahvusvaheliselt tunnustatud kultuuripärandit uuriv, koguv, säilitav, vahendav ja väljaõpet pakkuv mäluasutus ning elamuslik turismisihtkoht.
 
Juhtlause: 
Ajal on lugu