Inimesed

Muuseumi poed

Helen Kiissel

kaubandusjuht

654 9110, 5300 9466

Tairi Mets

vanemteenindaja

Tiia Viikmaa

Lau külapoe müüja

Taimi Puus

Lau külapoe müüja

Aide Pille

perenaine

Evi Topaasia

perenaine