2017

TEGEVUSARUANNE 2017
 
2017. aasta oli Sihtasutusele Eesti Vabaõhumuuseum neljas tööaasta. See tähendas nõukogu esimehele ja liikmetele, kes töötanud sihtasutuses selle asutamisest alates, põhikirja järgi tähtaja lõppu. Vastavalt korrale kinnitas kultuuriminister senise koosseisu jätkamise.
18.12.2014. a võttis sihtasutuse nõukogu vastu asutuse arengukava aastateks 2015-2019 (täiendused tehti 12.09.2016. a.). Sellega fikseeriti asutuse missioon: uurida, hoida, väärtustada ja vahendada Eesti maaarhitektuuri ja pärandhoidlikku elulaadi ning ennistada kultuuripärandit.
 
Sihtasutuse arengukava järgi on asutusel 4 töösuunda – 1) külastajale, 2) kompetentsusele, 3) teenustele ja 4) meile ehk organisatsioonile. Need jagunevad 8 tegevuseesmärgi vahel.
Järgnev tegevusaruanne järgib arengukava täitmisega seotud ülesandeid.
 
SA Eesti Vabaõhumuuseumi 2017.a. majandusaasta aruandega saab tutvuda SIIN.
Audiitori aruandega saab tutvuda SIIN.