Hankekord

SA Eesti Vabaõhumuuseum hankekord

1. Üldsätted

1.1. SA Eesti Vabaõhumuuseum hankekorras (edaspidi hankekord) sätestatakse SA Eesti Vabaõhumuuseum (edaspidi muuseum) riigihangete planeerimise, ettevalmistamise, korraldamise ja hankelepingute sõlmimise põhimõtted ja kord.

1.2. Hankekorda rakendatakse koos riigihangete seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

1.3. Hankekord on avalik ja avalikustatakse muuseumi veebilehel.

1.4. Kesksetes riigihangetes või ühishangetes osalemiseks sõlmib vastava kokkuleppe ja annab volituse asutuse juht.

1.5. Kõik riigihangetega seotud dokumendid säilitatakse muuseumis või asutuses vastavalt asjaajamiskorrale.

1.6. Hankekorras nimetatud maksumused on arvestatud käibemaksuta.

 

SA Eesti Vabaõhumuuseumi hankekorraga saab tutvuda siin.

 

2021. aasta hankeplaani näeb siit.

2020. aasta hankeplaani näeb siit.

2019. aasta hankeplaani näeb siit.