Arenguvisioon 2015-2019

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamiseks on äärmiselt oluline arendada juba olemasolevaid atraktiivseid ja populaarseid külastusobjekte nii, et õnnestuks ellu rakendada nende väärtuste tõeline potentsiaal. Tallinnas, Rocca al Mare piirkonnas asuv Eesti kõige suurema külastatavusega muuseum – Eesti Vabaõhumuuseum – on just niisugune rahvusvahelise potentsiaaliga kultuuri- ja turismiobjekt, mille sihipärane arendamine mõjutab märkimisväärselt nii Tallinna kui kogu Eesti turismisihtkoha külastatavust ja mainet.

EVMi külastajatest on ca 50% välisturistid, kes saabuvad muuseumisse nii üksikkülastajatena kui ka turismifirmade vahendusel gruppidena (kruiisilaevadelt suveperioodil isegi ligi 20 bussi korraga). Hetkel töötab EVMis aastaringselt 79 inimest, suvehooajal hõivatakse lisaks 20-35 inimest.

Muuseumi hetkeolukorra parandamiseks on olulisimaks arendustegevuseks aastaringselt kütkestavat külastuskeskkonda pakkuda võimaldava uue hoone ehitamine, mis ühtlasi toimib aktiivselt kasutatava külastuskeskuse ning kohtumispaigana kultuuri- ja haridusürituste korraldamiseks ning mis aitab leevendada EVMi tegevusele ilmastikuriskist tulenevaid tagasilööke.

Järgmise viie aasta strateegilisi eesmärke, põhitegevusi ja nende elluviimist mõjutavaid tegureid kirjeldab SA EVM arengukava 2015-2019. Arengukava toob välja neli peamist töösuunda: külastajale suunatud tegevused, kompetentsuskeskuse tegevus, teenuste pakkumine ja organisatsiooni arendamine.

SA Eesti Vabaõhumuuseum arengukava 2015-2019 vaata SIIT.

Eesti Vabaõhumuuseumi arenguvisioon näeb ette hoonetekompleksi „Eesti Vabaõhumuuseumi külastuskeskus – Konserveerimis- ja digiteerimiskeskus Kanut – Tallinna muuseumide ühishoidla“ esimene etapp - Eesti Vabaõhumuuseumi külastuskeskuse ehitus. Kompleksi arhitektuurilise lahenduse leidmiseks korraldati 2007.a avatud arhitektuurikonkurss, mille võitsid arhitektid Siiri Vallner ja Indrek Peil (arhitektuuribüroo KavaKava) võistlustööga „Raudjas“.

2008. aastal loodud muuseumi arenguvisiooni vaata SIITFaili suurus on 2,61 MB. Vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader programm, mille saate tasuta alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html