Tudengikonverents

Eesti Vabaõhumuuseumi tudengikonverentsi "Vana küla uus elu" korraldatakse juba 2007. aastast. Igakevadine ühepäevane teadusüritus on mõeldud bakalaureuse, magistri ja doktori taseme üliõpilastele, kes soovivad tutvustada oma uurimisteemat, otsivad tagasisidet ja ei ütle ära esinemiskogemusest.

Konverentsi ettekannete teemad hõlmavad maa-arhitektuuri ja -maastikuga seonduvat laia teemade ringi. Mitmekesisest valikust annab tunnistust järgnev nimekirigi. Võimalik on tutvuda ka eelnevate aastate ettekannete sisukokkuvõtetega!


ESINEJAD JA TEEMAD LÄBI AASTATE

 

2014: Vana küla uus elu 8 Tallinna Ülikoolis

Villu Kadakas, Ajaloo Instituut
Sotsiaalse ruumi arheoloogia

Margot Lindpere, Tallinna Ülikool
Peremärkide tähendus rannakülade kultuuris

Elis Pillov, Tallinna Ülikool
Tähenduslikud paigad Kambja ja Hageri kihelkonnas

Kätlina Niitväli, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž
Eesti planeerimismeetodite analüüs avaliku ruumi uuringute näitel

Andres Veel, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Enimlevinud vead Eesti palkehitistes

Argo Ladva, Eesti Maaülikool
Reheahjude soojustehniline mõõdistamine

Keidi Saks, Eesti Kunstiakadeemia 
Mantelkorstnate levik ja areng erinevates hoonetüüpides Saare maakonna näitel ning nende tänane seisukord

 


2013: Vana küla uus elu 7 Eesti Vabaõhumuuseumis

Akadeemiline persoon:
Riin Alatalu (PhD)
Miks peab omanik kartma muinsuskaitset?

Maarja Ruut, Eesti Kunstiakadeemia 
Alevite kujunemine Raplamaa näitel

Mariliis Mieler, TTÜ Tartu Kolledž
Miljööväärtuste määratlemine ja planeerimismetoodika Kihnu näitel

Jaan Sudak, Tartu Ülikool
Usundiliste kogemuste tõelisusest: David Huffordi kogemusliku allika hüpotees. Kihnu välitööde ainetel

Hanna Selvet, Eesti Kunstiakadeemia
Valve Pormeistri varajane looming. Nõukogude maastikukujunduse restaureerimise problemaatika

Henrik Välja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Heimtali vaestemaja rekonstrueerimise vastuolud

2013 sisukokkuvõtted

 


2012: Vana küla uus elu 6 Eesti Vabaõhumuuseumis
 
Akadeemiline persoon:
Targo Kalamees. Tallinna Tehnikaülikooli professor ja Ehitusfüüsika ja arhitektuuri õppetooli juhataja
Kultuuriloolise ja insenertehnilise valdkonna koostöö paradigma maa-arhitektuuri näitel

Liisu Lehari. TTÜ Tartu Kolledž
Miljööväärtuste diskursus

Lilian-Hanna Taimla. Eesti Maaülikool
Miljööväärtuslike  alade keskkonnasõbralike hoonete energiatõhusad avatäited hoonele uue elu andmise võtmena erinevates kliimatsoonides

Liia Mõrd. Eesti Maaülikool
Puit-puiduga liidete projekteerimine ja kasutamine ehitistes

Nele Kangert. Tartu Ülikool
Muistis pajatab, küla mäletab

Epp Tamm. Tartu Ülikool
Mustaq sainaq, puhas hing – Võru ja Urvaste vallas uuritud suitsusaunakultuurist

2012 sisukokkuvõtted

 


2011: Vana küla uus elu 5 Eesti Vabaõhumuuseumis

Akadeemiline persoon 
Lilian Hansar. Eesti Kunstiakadeemia professor

Karin Kukk. Eesti Kunstiakadeemia
Paistu küla. Aeg, miljöö, inimene

Sandra Mälk. Eesti Kunstiakadeemia
1920.–1930. aastatel ehitatud maakoolimajad

Ivar Smolin. Viljandi Kultuuriakadeemia
Kilingi-Nõmme kombineeritud saunatüüp

Kadi Karine. Eesti Kunstiakadeemia
Muinsus- ja miljöökaitse Rootsi Kuningriigis

Üllar Alev. Tallinna Tehnikaülikool
Sisekliima ja niiskuskoormus erinevate kasutusprofiilidega vanades maamajades

2011 sisukokkuvõtted

 


2010: Vana küla uus elu 4 Eesti Vabaõhumuuseumis

Akadeemiline persoon:
Kaia Lehari. Esteetika dotsent Eesti Kunstiakadeemiast
Avaettekande märksõnaks "maamärk"

Kristiina Tiideberg. Tallinna Ülikool
Tsässon setu kultuuripildis

Natalia Ermakov. Tallinna Ülikool
Ersa Luvne küla hing

Rasmus Kask. Tallinna Ülikool
Inventeerimine tänapäevase uurimismeetodina rehemajade andmebaasi näitel

Liisu Lehari. TTÜ Tartu Kolledž
Maastikumärgid Koguva külas Muhumaal

Jane Oja. Tartu Ülikool
Puithoonete muutumine ajas seente mõjul

Martin Hirv. TÜ Viljandi Kutuuriakadeemia
Sooglemäe taluhäärberi renoveerimise kontseptsioon

2010 sisukokkuvõtted

 


2009: Vana küla uus elu 3 Eesti Vabaõhumuuseumis

Akadeemiline persoon:
Marju Kõivupuu. Tallinna Ülikool  EHI maastiku ja kultuuri keskuse vanemteadur  
Omad ja võõrad koduaias

Mari Rohtla. TTÜ Tartu Kolledž
Pedaspea küla kultuuri- ja arhitektuurilugu 2008 suve inventeerimisandmete põhjal

Madis Karbe. Tallinna Ülikool
Tammispea küla Lahemaa rahvuspargis. Mis oli, mis on ja mis sellest kõigest arvata 2008 suve inventeerimisandmete põhjal

Kadri Roosi. Eesti Kunstiakadeemia
Maa-maastik ja elusamus

Kadi Jentson. Eesti Kunstiakadeemia
Saviehitus Eestis – tüüpilised kahjustused ning nende kõrvaldamine

Maris Suits. Eesti Kunstiakadeemia
Betooni kasutus Eesti maapiirkondades enne nõukogude perioodi

Ain Siska. Eesti Maaülikool
Tiitsa viljaaida renoveerimise projekt

Merilin Melesk. Eesti Maaülikool
Hoonete biokahjustuste teaduslik määramine Eesti Mükoloogiakeskuse SAs

Valdeko Palginõmm. ERKAS Pärnu Instituut OÜ juhataja
Mõiste ja kokkulepe

2009 sisukokkuvõtted

 


2008: Vana küla uus elu 2 TTÜ Tartu Kolledžis

Akadeemiline persoon:
Priit-Kalev Parts. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse õppekava hoidja
Pärast vanavara – pärandiökoloogia poole

Madis Tuuder. Eesti Kunstiakadeemia
Kompaktse eestivene asustuse teke ning selle ilmingud kaasaegses külapildis. Ida-Virumaa Vaivara valla näide

Kadi Karine. Eesti Kunstiakadeemia
Kahest ajaloolisest Virumaa rannakülast miljööväärtust silmas pidades.  Eisma ja Andi

Siim Peets. Eesti Maaülikool
Kultuuri ja elulaadi poolt tingitud külamaastiku muutused kunagise Sooküla (Põlva vald) näitel

Kristi Ristmägi. Viljandi Kultuuriakadeemia
Rehemajade taastamisest Hiiumaa näitel

Meelis Kokk. Eesti Maaülikool
Endisaegne ehitustehnika Puhja rehemajade näitel. Välitööde tulemuste analüüs

Tarmo Tammekivi. Viljandi Kultuuriakadeemia
Suitsusauna kohandamine kaasaegse ehitustava ja teiste hoonetega

Henn Runnel. Eesti Maaülikool
Videofilm "Meelva katused"

2008 sisukokkuvõtted

 


2007: Vana küla uus elu 1 Eesti Vabaõhumuuseumis

Akadeemiline persoon:
Hannes Palang. Tallinna Ülikooli EHI Maastiku ja Kultuuri Keskuse vanemteadur
Maastik kui mull: piirid ja peegeldused

Rasmus Kask. Tallinna Ülikool
Nähtav ja nähtamatu arhitektuur: metodoloogilisi võimalusi rehielamute mõtestamiseks

Kristiina Tiideberg. Tartu Ülikool
Setu traditsioonilise taluarhitektuuri inventeerimisest

Age Alas, Nele Nutt. Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž
Haanja looduspargi maastike tsoneering

Kristian Nigul, Robert Kähr, Eleriin Tekko  ja Kadi Markna.  
Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž
Kunagised maamõisad tänapäeva linnamaastikus

Stina Sarapuu. Eesti Kunstiakadeemia
Moodne pood jõuab maale. ETK näidiskauplused 1930. aastatel

Mihkel Karu. Eesti Kunstiakadeemia
Eesti maa-asulate muutunud ilme. Kolhooside elamuehitus 1950.–1980. aastatel

Tauri Tuvikene. Tallinna Ülikool
Garaažlad – mälestus sotsialistlikust linnast

2007 sisukokkuvõtted