Teaduspäev

TEADUSPÄEV 10

1. detsember 2017, Setu talu laut

Liis Serk - Üksindusest Eesti maapiirkonnas
Rasmus Kask - Soomaa elanikud Soomaal elamisest
Dagmar Ingi ja Anneli Banner - Mis on selle ukse taga ehk valge lehena kolhoosimaja uurimas
Karl Kallastu - Eesti vikat - ehitus ja kasutamine
Hanno Talving - Kadrina jaamahoone - mälu vingerpussid ja teostamatud unistused
Tea Šumanov - Ajas häviva tekstiga kultuuriväärtuslike valguskoopiate säilitamine Eesti mäluasutustes
 
 

TEADUSPÄEV 8

27. november 2015, Setu talu laut
 
Heiki Pärdi - Eesti suurtalude hoonestus 1929. aasta põllumajandusloenduse andmeil
Helen Lennuk - Uinuvad silmad. Nukkude konserveerimine
Karl Kallastu - Saaremaa vanad tõrvaahjud. Uurimine ja inventeerimine
Viljar Vissel - Suuremõõtmelise maali konserveerimine ja transport, Paide kiriku mälestise näitel
Elvi Nassar - Setumaa „kausitreialite“ ja ehitusmeistrite kool Võmmorskis 1935-1940
Jolana Laidma - Purunenud maailm. Katkiste esemete konserveerimine ja liimide kasutamine
Hanno Talving - Ühe näituse lugu. Vanad fotod elust Kanepi kihelkonnas
Mari Siiner ja Martin Sermat - UNICA (pärgamentide digiteerimine) kui ühe projekti lisaväärtus ja dokumenteerimise vajalikkusest
 
Ajakirja "Renovatum Anno" 2015 esitlus
 
 

TEADUSPÄEV 7

28. november 2014, Setu talu laut

Heiki Pärdi - Hügieen ja elulaad. Eesti talu näitel 
Elvi Nassar - Setu toit. Mida kõneleb see setu kultuuri kohta? 
Maret Tamjärv - Kelder – avastamisväärt argine õuehoone 
Hanno Talving - Kartser, kong, puur, türm – heal lapsel mitu nime. Vallamaja arestikamber eelmise sajandivahetuse paiku 
Joosep Metslang - Ehituspärandi dokumenteerimine. Narva-Jõesuu Pantelejevi villa 
Viljar Vissel - Ajaloolised seinakatted interjööris – kuidas eksponeerida ja restaureerida 
Heige Peets - Konservaatori mured ja rõõmud. Risti mälestussamba kalmupärja konserveerimine 
Mari Siiner - Pärgamentürikute digiteerimine 2010-2014 
 

TEADUSPÄEV 6

29. november 2013, Kuie koolimaja seminariruum

Elvi Nassar – Seto tare ja selle sisustuse muutumine ajas;
Anneli Banner – Setomaa taluaiandus;
Joosep Metslang – Talumajade restaureerimisest Ahvenamaal 2012. a. välitööde näitel;
Rasmus Kask – Ülevaade reheahjude soojustehniliste mõõdistuste välitöödest;
Elo Lutsepp – Uued tuuled Eesti maaehituses 1930. aastail. Muutused materjalikasustuses;
Hanno Talving – Ministeeriumikoolid ja venestamine;
Heiki Pärdi – Sissejuhatus Peipsivene ehituskunsti. Peipsiääre vald

 

TEADUSPÄEV 5

30. november 2012, Kuie koolimaja seminariruum


Heiki Pärdi - „Ei saa me läbi Lätita“. Taluelamu moderniseerimine Eestis ja Lätis 
Hanno Talving - Ministeeriumikool Eestis – uut tüüpi kool, uutmoodi koolihooned 
Rasmus Kask - Vanade hoonete väärtusest 2012. a. Kihnu välitööde põhjal 
Anneli Banner- Kihnu taluaiandus viimastel aastakümnetel. Suviste välitööde kokkuvõte 
Kadi Karine - Värv Eesti maaarhitektuuris 
Elvi Nassar - Kuidas müüa Seto kultuuri? EVMi tulevase Seto talukompleksi sisu 

TEADUSPÄEV 4

25. november 2011, Kolu kõrts

Rasmus Kask - Ajakontseptsioon taluarhitektuuri uurimise ja kaitsmise seisukohast 
Heiki Pärdi - Rehemaja – püsiv ja muutuv läbi aja 
Hanno Talving - Koolimajade arhitektuurivõistlused 1921 ja 1930 
Elvi Nassar - Tulekindla kivi tootmine Setomaal. Tehas „Estošamott“ 
Kadi Karine - Kus Sa elad, karjalane. EKA uurimisreis Karjalasse 2011 
 

TEADUSPÄEV 3

26. november 2010

Ain Lavi (TLÜ Ajaloo Instituut) – Eesti ehituskultuuri arengujooni kiviajast rehielamu sünnini
Heiki Pärdi – Mõisnikud Eesti talumaju uuendamas. Palmse näide
Hanno Talving – Eesti vallaametimehed 19. sajandi lõpus-20. sajandi algul
Rasmus Kask – Andmebaaside loomisest ja rakendustest rehemaja näitel
Kadi Karine – Ta mig till Ormsö: ühe väikesaare arhitektuuri lugu
Anneli Banner – Kooliaiad taasiseseisvunud Eestis 
 

TEADUSPÄEV 2

27. novembril 2009, Kolu kõrtsis

Elo Lutsepp - Linnaametnikud sooasunikeks: 1930. aastail Tallinna külje alla rajatud Õismäe ja Mustamäe asundused 
Hanno Talving - Eesti vallamajade interjöör 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses. 
Heiki Pärdi - Maa ja linna vahepeal II: alevite kujunemine ja argikultuur 
Anneli Banner - Hääbuvad kooliaiad: ülevaade kooliaianduse ajaloost 
Joosep Metslang - Välitööd ižma-komide juures 2009: võrdlusi Eesti traditsioonilise ehituskunstiga 
 

TEADUSPÄEV 1

27. november 2008

Juta Holst – Vergi ja Mustoja rannakülad 20. sajandil
Hanno Talving – Eesti vallamajade arhitektuur/Toimetised 2
Heiki Pärdi – Maa ja linna vahepeal. Eesti aleviarhitektuuri eripära
Elvi Nassar – Küla kontrolljoone taga: Lõkova / Toimetised 2 
Elo Lutsepp – Varnja küla. Kas ajaloolise miljöö säilimine sõltub vaid piiranguist?
Joosep Metslang – Eilne ehitus ja ehitustava homme/ Toimetised 2
Kadi Karine – Miljööväärtuslike Virumaa rannakülade Eisma ja Andi väärtuste määratlemine ja kaitse