Maaarhitektuuri keskus

Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskus seisab Eesti maaehituspärandi eest nii muuseumi sees kui väljaspool meie värvaid. Läbi muuseumi kogude ja ekspositsiooni, uurimis- ja teavitustöö ning koostöö erinevate partneritega kasvatame avalikkuse teadlikkust taluarhitektuuri kultuuriloost ning toetame pärandi valdajaid ja huvilisi üle Eesti - majaomanikke, maaelust unistajaid, koduloouurijaid, teadusasutusi, kohalikke omavalitsusi jpt. Me soovime innustada ja õpetada inimesi väärtustama ja vastutustundlikult säilitama maaehituspärandit ja hindama traditsioonilist elulaadi. Meie tegevuse kaudu huvituvad inimesed üha enam oma juurtest ning Eesti ainelisest ja vaimsest kultuuripärandist.

Vaata lähemalt: www.maaarhitektuur.ee