Ekspertiis ja hindamine

Miks tellitakse kunstiteostele ekspertiise? Ekspertiis aitab teha kindlaks, kas ese on originaal, kas signatuur kuulub selle maali tõelisele autorile, mis ajast on teos pärit, milline on selle ajalooline või kultuurilooline väärtus.

Kanutist on võimalik tellida ekspertiise erinevatele kultuuriväärtustega esemetele - mööbel, lauahõbe, portselan, mänguasjad, erinevad kollektsioneerimisobjektid, arheoloogia, tekstiil. Selleks uurime põhjalikult eseme kohta käivat infot, vajadusel võtame ühendust teiste muuseumide, arhiivide, teadusasutuste ja ekspertidega.

Miks on vaja ajaloolisi esemeid hinnata? Juhul kui Teil tekib soov kas kindlustada või müüa või lihtsalt teada saada hinda oma valduses olevale kunstile või muule vanavarale, siis Kanutist saab tellida nende turuväärtuse hindamise.

Mis maksab ekspertiiside ja hindamiste tegemine? Ekspertiisi ja turuväärtuse tegemise hind sõltub eeskätt töö keerukusest ehk sellele kuuluvast ajast, seetõttu lepitakse tellijaga kokku esmane hind. Juhul kui tööde maht osutub algselt keerukamaks ja ajamahukamaks antakse sellest tellijale koheselt teada ja lepitakse kokku edasine tegevuskava.