Digiteerimine

Digiteerimise abil saab hoida, säilitada ja jagada põnevat infot ning kasutada seda erineval kujul:

  • et dokumendid, fotod, kunstiteosed jääksid kestma ka siis, kui nende alusmaterjali aeg saab ümber;
  • et vanad põnevad infokandjad - diapositiivid, klaasnegatiivid, filmid jms - , mille vaatamiseks tänapäeval vahendid puuduvad, saaksid huvilistele nähtavaks ja kasutatavaks;
  • et saaks soovi korral vanu talukaarte, sugupuusid, perkonnaalbumeid vmt sõpradele ja sugulastele ja teistele huvilistele jagada;
  • et kolmemõõtmeliste esemete kohta olevat infot saaks hoida ja kasutada ka elektroonilisel kujul.

Täispikka videot vaata siit.

Kanutis saab digiteerida maale, graafikat, joonistusi, dokumente,  käsikirju, noote, kaarte, fotosid, fotonegatiive, diapositiive, klaasnegatiive. Samuti digiteerime kolmemõõtmelisi objekte nagu rõivad, mööbel, keraamilised ja klaasesemed, köited jms. Digiteerimisel ei kahjustata originaalmaterjali ja selle terviklikkust.

Tellija soovikohaselt teeme esemetest kasutus- ja vaatlusfailid TIFF ja/või JPEG formaadis, erisoovil ka PNG formaadis. – Nii saab hulganisti uusi võimalusi eseme kasutamiseks – näiteks korraldada näitus oma esivanemate fotodest, trükkida T-särgile vana peremärk, teha e-kaart sõbrale kasutades tema aastakümnete tagust põnevat joonistust.

  • Tihti vajavad vanad dokumendid, filmid vmt enne digiteerimist ka konserveerimist e leitakse parim võimalus eseme edaspidiseks säilitamiseks – Kanut saab siin abiks olla.
  • Väikeesemete säilitamiseks valmistame soovi korral selleks kõige sobilikumaid ümbriseid, karpe vmt.
  • Esemete digiteerimisel anname alati kaasa ka tehtud tööde loetelu, mis võib tulevastele põlvkondadele huvi pakkuda.

Pöörduge julgelt küsimuste ja tellimustega.

Anname esmast nõu, lepime kokku kohtumises, hindame eseme digiteerimis- ja vajadusel ka konserveerimistööde mahtu, teeme hinnapakkumise ning anname teada tööde ajagraafikust.

 

Näited tehtud töödest

Kokkuleppel annetajate ja omanikega saab Kanutist tellida kvaliteetseid digitaalkujutisi võimalikult originaalilähedaste reproduktsioonide valmistamiseks lõuendil ja paberil.

 

Harry H. Wesiku maal “Kihnu hülgekütid” (lõuend 51x41) on digiteeritud Kihnu muuseumi tellimisel.

Kihnu muuseum otsustas koostada oma püsiekspositsioon originaalide reproduktsioonidest, arvestades Kihnu naivistide kollektsiooni väärtust ja näituseruumi tingimusi. Projekti käigus valmistati Kihnu Muuseumi ekspositsiooni tarbeks 28 väärisraamiga kvaliteetset ja originaalilähedast reproduktsiooni lõuendil ja paberil. Maalid koguti kokku SA Avatud Kihnu Fondi ja erakogude abiga. Näitusel on esindatud M. Mätase, J. Oad'i ja G. Vidriki tööd. Näitus on külastatav Kihnu muuseumis aastaringi.

 

 

Klaasnegatiiv, millel näeme rahavpillimängijaid Otto Hiiobit ja Kristjan Joakit, on digiteeriud Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi tellimusel. Foto J. Parikas.

Digiteerime kõrgekvaliteediliselt klaasnegatiive, kasutades tehnoloogiat, mis järgib klaasnegatiividele kehtestatuid nõudeid.