Juhendid ja õppematerjalid

 

  Konserveerimiskeemia materjalid ELNET Konsortsiumi digiteerimise töörühma koolitus 
8.06.2021


Ettekanne Mari Siiner

Ettekanne Martin Sermat
Museaalide digimise juhend

                                

  

 Kurmo Konsa "Bitid purki: teabe säilitamine   digiühiskonnas"

                        

 

Kogude hoolduse taseme hindamine. Enesehindamise küsimustik muuseumidele, arhiividele ja raamatukogudele, pdf.

 

Kostüümide ja tekstiilide hooldusjuhend muuseumidele, pdf.

 

Paberi omadused ja analüüsimeetodid, pdf.

METOODILINE JUHEND 1. Tsüklododekaan ja selle kasutamine paberi konserveerimises, pdf

Kanuti välja töötatud failinime standard on abiks muuseumidele digiteeritud esemete kujutistest loodud andmebaaside loomisel, korrastamisel ja haldamisel. Pdf. Paberalusel albumiin-, kolloodium-, ja hõbeželatiinfotode kahjustuste atlas. Pdf.