Juhendid

  
"Tasapinnaliste museaalide digiteerimise juhend, versioon 2.0" (2018).
 
Juhend on "Museaalide digiteerimise juhend 1.0“ esimese versiooni (2016) täiendatud variant. Juhendi uus versioon on esmane digiteerimise abimaterjal tasapinnaliste museaalide pildistamise ja skaneerimise tööde korraldamiseks muuseumides.
 
Juhend valmis SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskuse Kanut ja Kultuuriministeeriumi koostöös.

 

 

Kogude hoolduse taseme hindamine. Enesehindamise küsimustik muuseumidele, arhiividele ja raamatukogudele, pdf.

 

Kostüümide ja tekstiilide hooldusjuhend muuseumidele, pdf.

Kanuti välja töötatud failinime standard on abiks muuseumidele digiteeritud esemete kujutistest loodud andmebaaside loomisel, korrastamisel ja haldamisel. Pdf.

 

Paberalusel albumiin-, kolloodium-, ja hõbeželatiinfotode kahjustuste atlas, pdf.

 

Eesti muuseumide mööblikogude kaardistamine ja analüüs- pilootuuringud kolme muuseumi kogu  

Pildistamiseks vajalike stuudiotarvikute loetelu  (seisuga 1.september 2018).

 

 

 


 
"Museaalide digiteerimine"
(2019).

Ruumiliste museaalide pildistamise juhend

 

 

 

Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanuti üleslaetud digikoopiate vastuvõtt digihoidlas (2020)