Külastaja meelespea

Muuseumis ei ole lubatud:

  • üle aedade ronida;
  • katustest roogu tõmmata;
  • esemeid katsuda;
  • nööri või keelava märgi alt ruumi siseneda;
  • loomi sööta ja häirida;
  • taimi murda või muul moel looduskeskkonda kahjustada;
  • prügi maha visata.

 

Muuseumis peab olema:

  • kaasavõetud koduloom rihma otsas ja suukorvistatud;
  • ettevaatlik kiikumisel: kiigel võib korraga viibida kuni 6 inimest, kiigele minna ja tulla võib vaid kiige seisu; ajal, kiigest tuleb kõvasti kinni hoida, hoog olgu mõõdukas;
  • ettevaatlik merekaldal – kallas on varisemisohtlik ja järsk.

 

Tule tegemine on rangelt keelatud; lõkkeplatsi kasutamine on võimalik eelneval kokkuleppel muuseumi juhtkonnaga.

Suitsetamine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades.