Tehasemaja

Tehases toodetud 21. sajandi puitmaja

Eesti puitmaju on 21. sajandil hakatud järjest enam tootma tehasetingimustel – ehitustegevus on liikunud platsilt kontrollitud tingimustega tehastesse. Eestist on saanud tänu meie ettevõtete kõrgele insenertehnilisele tasemele Euroopa suurim puitmajade eksportija. 2019. aastal muuseumisse püstitatud kaasaegne puitmaja on üks näide tuhandetest erisugustest hoonetest, mis on Eesti majatehastes valminud. Hoones töötab kompetentsikeskus, mille tegevus aitab puitmajade tootmise valdkonda kodumaal laiemalt teadvustada ja väärtustada.

Loe edasi

Kas teadsid?

  • Üle 90% Eestis toodetud puitmajadest eksporditakse.
  • Tänapäevaste puitkonstruktsiooni lahendustega on võimalik ehitada kõiki tüüpi hooneid – eramutest pilvelõhkujateni.
  • Mets on Eesti süsinikupank – noored kasvavad puud seovad ühes ajaühikus endasse aktiivsemalt õhus olevat süsinikku. Seega on raieküps mets endasse talletanud suure koguse süsinikku, mis puitmaterjalina saab kõrgeima lisandväärtuse just puitmajade kaudu.
  • Puitmajade süsiniku jalajälg on kordades väiksem kui samalaadse muu konstruktsiooniga hoonel (nt teras, betoon). Puitmaja rajamisega seotakse CO2 pikaks ajaks hoone konstruktsioonidesse.
  • Ühepereelamus kasutatud puidu kogus kasvab Eesti metsas tagasi 1 minutiga.