Kuie koolimaja

Vallakool 19. sajandist

Kuie kool asus Kuie vallas Järva-Jaani kihelkonnas. Koolihoone ehitati arvatavasti 1877. Hoone toodi üle ja taaspüstitati Rocca al Mare kooli rajajate kaasabil ning avati pidulikult 1. septembril 2000. Sellest ajast jagab siin tarkust vabaõhumuuseumi Kuie koolituskeskus.

Peale 1866 vallareformi, millega koolielu üle otsustamise õigus läks taluperemeestele, aga maa ja materjali kooliehituseks pidi andma mõis, kerkis Eestis hulgaliselt koolimaju. Ka Kuie vallas ei piisanud enam vanast 1842 ehitatud hoonest. Mõisa antud u 20-hektarisele Kooli talu maale ehitas vald igas jaos suurepärase koolimaja. Lähtuti tsaaririigis soovituslikust avaliku, s.o ühiskondliku hoone tüüpprojektist.

Loe edasi
1 – klassituba, 2 – koolmeistri eluruumid, 3 – köök, 4 – riieteruum, 5 – sahvrid, 6 – eeskoda

Kas teadsid?

  • Kuie mõisahärra eestvõttel 1842 Vajangule ehitatud rehealusega koolimaja oli üks esimesi koolihooneid Järvamaal.
  • 1867 kooliseaduse korraldusel pidi iga 300 täiskasvanu kohta olema kool ja koolmeistril paber selle kohta, et ta ametit oskab.
  • Tihti olid koolid ühtlasi vallamajad ja koolmeistrid vallakirjutajad. Sellistes koolides olid arestikambridki, kuhu pandi puuri koolikohust mittetäitvate laste vanemad, kes trahviraha maksta ei suutnud.
  • Valla peremeestest koosneva koolikohtu otsusel tuli mõjuva põhjuseta koolist puudumise eest trahvi maksta – iga päev kooliskäija lapse puhul 5 kopikat ja vahekoolis käija (s.o enne leeri kordaja) puhul 10 kopikat puudutud päeva eest.
  • Kuie 1882 kooliskäimise raamatus on ka hinded: 0 tähendas „ei ühtigi“, 1 – „väga vaevalt“, 2 – „vaevalt“, 3 – „keskmine“, 4 – „hea“ja 5 – „väga hea“.

Järgmine üritus

21.12.2021 - 30.01.2022 Seikle jõulusokuga vabaõhumuuseumis Loe üritusest siit