Kolhoosi korterelamu

4-korteriline silikaatkividest hoone

Silikaatkividest kortermaja on ehitatud arhitektide B. Mirovi ja M. Noore tüüpprojekti nr 61 järgi 1964. aastal Valga rajooni Järvesalu kolhoosi Räbi küla Sookuru lauda töötajatele. Sarnaseid tüüpprojekti järgi valminud kolhoosiaegseid elamuid kohtab kõikjal üle Eesti ning neist on tänaseks saanud meie maa-maastike oluline osa.

Hoone transporditi 200 km kauguselt Lõuna-Eestist Tallinnasse 2019. aasta kevadel.

Hoones on neli kolmetoalist korterit, mis annavad pildi maainimeste argielust 1960., 1970., 1990. ning 2010. aastatel. Keldriruumides leiab väljapaneku Eesti maaelu arengust kolhooside asutamisest tänapäevani ning mängu- ja tegevusala „Väikese Ilmari maailm“.

Loe edasi

Kas teadsid?

  • Ühismajandi loomise järel võis kolhoosnikule jääda isiklikuks kasutamiseks üks lehm, üks siga, 1-2 lammast ja kanad ning 0,6 ha suurune maalapp.
  • 1950. aastate lõpus hakati aktiivselt tegelema maapiirkondade elamuehituse ja keskuskülade planeerimisega. Tüüpprojekt nr 61 oli aastatel 1958-1962 kõige levinum – selle järgi ehitati 32% maapiirkondade korterelamuist. 
  • 1970. aastatel ei jäänud edukamates kolhoosides elatustase linnainimestele millegagi alla – sarnased olid korterelamud ja nende sisustus, rõivastus, kultuuritarbimine, autod. Maainimene sai lisasissetulekut ka isiklikust abimajapidamisest.
  • 1990. aastate alguses likvideeriti põllumajandus-, omandi- ja maareformi käigus suur osa ühismajandeist, nende vara jagati laiali või erastati.