Jaagu talu

19.-20. sajandi vahetusest

Jaagu talu oli 1860 aastail riigimõisast tsaariarmee erusoldatile eraldatud Muhu väiketalu nn platsimehe koht, millel maad u 9 ha, sellest põldu u 2 ha.

Platsimehed teenisid ülalpidamist tihti mandril – suurelmaal, ülemaal – hooajatöödel, eriti ehitustel. Hinnatud kiviehitusmeistritena püstitasid nad hooneid nii taludes ja mõisates kui Tallinnas ja Riias. Ka oma hooned ehitati hoole ja armastusega. Talviti andis sissetulekut käsitöö: naised kudusid kangast, tikkisid, õmblesid, mehed tegid metsa- ja puusepatööd.

Talu avati muuseumis 1976.

Loe edasi
1 – rehemaja, 2 – ait, 3 –õueküün

Kas teadsid?

  • Väiketalud rajati 1841 kroonumõisate valitsemise uue määrustiku ning 1859 reguleerimisinstruktsiooni alusel, mis lubasid riigimõisate tagavaramaid maatutele talupoegadele ning erusoldatitele jagada.
  • Mandril töötamine tõi talule ka vaba raha, mida suurematel põlluharimistaludel tihtilugu nappis. Nii oli väikemajapidamistes näha rohkemgi ostukaupu – nagu Jaagul õmblusmasin.
  • Kuna Muhu saarel oli metsa vähe, kasutati küttematerjalina turvast, mida lõigati Muhu või Saaremaa soodest.