Setu talu

Setomaa põlistalu Vanatalo

,,Vana“ talu e Vanatalo asus Lõkova, eestistatult  Ojavere külas Pankjavitsa, hiljem Vilo vallas (praegu Vene Föderatsiooni Pihkva oblast).

Setumaa idaosale olid varem iseloomulikud omamoodi kindlustalud, kus elumaja paiknes nn kolmerealise õue keskel, sellest kahel pool seisid reas kõrvalhooned. Nende ja elamu vahele jäid kitsad kõrgete väravatega suletud õued. Kõik hooned asetsesid otsaga külatänava poole.

Elumaja ja ait on muuseumisse üle toodud 1979.

Loe edasi

Kas teadsid?

  • Lõkova on Irboska-poolse Setumaa lõunapoolseim küla, kus on aegade jooksul käinud rohkesti rahvaluulekogujaid, murdeuurijaid ja etnograafe.
  • Küla toponüüm võib tuleneda isikunimest, aga võimalik, et külale andis nime niinepuude rohkus lähikonnas (`лыко` – pärna- või pajuniin vene k).
  • Nagu mujalgi Setumaal, said Lõkova talud tulu linakasvatusest. Linamüügist saadud rahaga ehitati uusi taluhooneid, eriti elav oli ehitustegevus 1920. aastatel.
  • 1902 oli Jakob Hurda andmetel külas 189 elanikku; aastal 2012 elas Lõkovas alla 10 elaniku, neist 3 setu rahvusest.